Wystawa „Dary dla [?]” to mój mózg: myśli, obrazy, doświadczenia – prace, które pokazuję są jak pocztówki z tułaczki po własnej głowie. To rezultat mózgowo duchowej dynamiki, działania niespokojnego ducha, który wiecznie pragnie przemiany i wiecznie sobie zaprzecza.„Dary dla [?]” są próbą wyzerowania metafor, znalezienia harmonijnej struktury.

Otwieram tę „wystawę – wyspę” dla gości, którzy mogą doświadczać tej przestrzeni poprzez eksplorowanie jej.

Robert Mainka
robertmainka.com

 

 

 

 

 

The exhibition "Gifts for [?]” stands for my brain: thoughts, images, experiences– the works I show are like postcards from wanderings inside my own head. They are an effect of the cerebral and spiritual dynamics, actions of a restless spirit with a continuous desire to transform and which denies itself continuously. "Gifts for [?]” are an attempt to reset metaphors, to find a harmonious structure.

I open this "exhibition – island" for visitors to be able to experience the space by its exploration.

Robert Mainka
robertmainka.com

Dary dla [?]
Gifts for [?]

14.01 - 27.01