02.06.2017 r. - wernisaż wystawy

godz. 20:00

wystawa czynna : 02.06.2017- 30.06.2017

Wystawa towarzysząca Międzynarodowemu Festiwalowi Fotografii w Łodzi 2017

 

LEKSYKON
Viviane Sassen

Leksykon jest punktem wyjścia do uważnego przyjrzenia się estetyce i wyobraźni Viviane Sassen. Znajdziemy w nim najważniejsze elementy jej języka wizualnego, który przez ostatnie lata zdobył sobie tak wiele fanów na całym świecie – surrealistyczne martwe natury, postaci bez twarzy i abstrakcyjne kompozycje z ludzkich ciał. Na wystawę został przygotowany zestaw prac z dwóch projektów Flamboya (2008) i Parasomnia (2011) oraz wcześniej niepublikowanych zdjeć.

Sassen nie uważa samej siebie za portrecistkę: „Nie ukazuję twarzy, ponieważ nie chcę, żeby moje prace dotyczyły konkretnej przedstawionej osoby. Staram się uchwycić lub stworzyć archetyp – obraz, który jest czymś więcej niż przedstawieniem fizjonomii jednostki. Moje prace mają charakter bardziej uniwersalny, bardziej abstrakcyjny, są o ludzkości w ogóle.” - mówi Sassen.
Nigdy nie pracuję seriami; tworzę raczej kolekcje powiązanych obrazów. Jeśli połączysz fotografie w pewien konkretny sposób, możesz opowiedzieć historie, które wykraczają poza ramy jednostkowego obrazu - dodaje.

Krytyk sztuki Edo Dijksrterhuis, w swoim eseju opublikowanym we Flamboya, odkrywa w twórczości Sassen tryptyk archetypów: podmiot bez twarzy, postać na ziemi, figury zlewające się w jedność. Wszystkie te tematy i kompozycje są też obecne w Leksykonie. Innym powtarzającym się elementem są surrealistyczne martwe natury, wywracające do góry nogami nasze postrzeganie świata, zwykłych przedmiotów i sytuacji. Sassen nie opisuje ani nie wyjaśnia, zamiast tego sugeruje, zachęcając widza do alternatywnego doświadczania rzeczywistości.

 

Viviane Sassen (ur. 1972) jest holenderską artystką mieszkającą w Amsterdamie. Działa zarówno w branży modowej jak i na polu sztuki. Spędzone w Kenii dzieciństwo wpłynęło na estetykę i tematykę jej prac. Należy do pokolenia fotografów/artystów, którzy cechują się podejściem interdyscyplinarnym i jednocześnie realizują zlecenia komercyjne i własne projekty autorskie. Dla prac Sassen charakterystyczne jest wykorzystywanie kształtów geometrycznych i przedstawianie ciała w kompozycji abstrakcyjnej. Sassen była na liście finalistów nagrody Deutsche Börse Photography Prize 2015 (za wystawę Umbra w Nederlands Fotomuseum). Otrzymała także nagrodę Dutch Prix de Rome (2007) oraz Infinity Award przyznawaną przez International Center of Photography.

 

 

 

 


 

 

LEXICON

Viviane Sassen

As the title suggests, the work can be seen as offering a point of departure from which to explore Sassen’s aesthetic and imaginative world, revealing key elements of her visual vocabulary. Lexicon features images from Sassen’s acclaimed publications Flamboya (2008) and Parasomnia (2011), in addition to some previously unpublished photographs. Specifically for this installation, the photographs have all been printed at the same size, 30 x 42cm, like “cue cards” to understanding of the artist’s discourse.

Sassen describes the logic of the presentation as “a kind of ordered chaos. I never work in series; I rather build collections of related images. If you combine photographs in a particular way, you can tell stories that go further than an isolated image.” The men and women in her photographs are in a sense also combinations of images; they are more compositions than individuals.

Sassen is not a portraitist, as she explains: “I don’t show the face because I don’t want the work to be about that person in the picture. What I am trying to capture or produce is an archetypal image, an image that goes beyond the description of the physiognomic and physical specificities of an individual. I seek to provide the work with a universal dimension, more abstract, more about mankind.”

In his essay published in Flamboya, Edo Dijksrterhuis writes that we can discern a triptych of archetypes in Sassen’s work. These themes and compositions are all present in Lexicon: the faceless subject; the figure on the ground; intertwined figures that become one. Another recurring element is the surreal still life, subverting our perceptions of nature, of quotidian objects and situations. Sassen does not describe or explain; she suggests, inviting the viewer into an alternative experience of reality.

 

Viviane Sassen (born 1972) is a Dutch artist living in Amsterdam. She is a photographer who works in both the fashion and fine art world. Sassen lived in Kenya as a child and often works in Africa. She started studying fashion at Arnhem but soon turned to photography. She received her MFA from Royal Academy in Arnhem. She is of the generation of photographer/artists that alternate personal, editorial, and commercial work and embrace an interdisciplinary attitude.She is known for her use of geometric shapes, often abstractions of bodies. Sassen was shortlisted for the Deutsche Börse Photography Prize 2015 for her exhibition Umbra at Nederlands Fotomuseum. She has won the Dutch Prix de Rome (2007) and the Infinity Award from International Center of Photography.

Leksykon
Viviane Sassen

02.06 - 30.06